Bảng Phí

Dịch Vụ Biên Dịch:
 
Dịch Thuật Anh Duy có phương pháp tiếp cận riêng cho từng dự án dịch thuật. Các mức phí được quyết định dựa trên các yếu tố sau:
 - ngôn ngữ nguồn & ngôn ngữ đích
 - số lượng từ
 - loại nội dung: bình thường hay chuyên ngành
 - thời hạn: thông thường hay cấp tốc
 - yêu cầu đặc biệt khác

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận bảng báo giá tốt. Chúng tôi luôn có ưu đãi cho quý khách hàng ký hợp đồng dịch thuật khung hoặc hợp đồng dịch thuật theo năm.

Dịch Vụ Biên Dịch kiêm Thư Ký:

Chúng tôi có hai loại phí đối với gói dịch vụ này: phí theo giờ và phí theo tháng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về những lợi ích khi quý khách hàng sử dụng gói dịch vụ này và phí sử dụng.

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email