Phiên Dịch

Chúng tôi hợp tác với các phiên dịch chuyên nghiệp để giúp khách hàng phá vỡ rào cản ngôn ngữ trong các buổi thảo luận, các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, v.v. Các phiên dịch đều được ký hợp đồng bảo mật với chúng tôi.
 
Các yêu cầu phiên dịch sẽ được tính phí theo giờ hoặc theo ngày khi đã ấn định lịch hẹn. Toàn bộ phí theo giờ/theo ngày phải được thanh toán từ trước lúc bắt đầu giờ/ngày làm việc. Sau 5 giờ chiều và vào ngày cuối tuần hay ngày nghỉ lễ, chúng tôi tính thêm 100% phí. Chi phí (ăn uống, đi lại, nghỉ đêm, v.v.) sẽ do khách hàng chịu.
 
Những câu hỏi thường gặp

Cách đặt hẹn một phiên dịch?
 
Đơn giản, hãy gọi số (84) 919 766 735. Chúng tôi cần biết khi nào quý khách hàng cần phiên dịch, (các) ngôn ngữ, nội dung các phiên dịch sẽ tham gia làm việc và dĩ nhiên địa điểm thực hiện công việc phiên dịch.
 
Hình thức phiên dịch?
 
Dịch vụ phiên dịch của chúng tôi gồm:
 
a)         Phiên dịch đuổi: phiên dịch viên sẽ phải dịch ngay sau khi người nói kết thúc. Trong hình thức phiên dịch này, người phiên dịch có thể thống nhất với người nói để có thể tạm dừng người nói hoặc yêu cầu họ lặp lại, làm rõ nghĩa hoặc giải nghĩa để đảm bảo độ chính xác khi dịch lại.
 
b)         Phiên dịch đồng thời: phiên dịch viên nghe thông điệp bằng một ngôn ngữ đồng thời giải thích những từ đó sang ngôn ngữ khác, tất cả diễn ra cùng một lúc. Hình thức dịch này còn được gọi là phiên dịch cabin là vì người dịch đeo headphone, ngồi trong cabin – tiếng Anh còn gọi là booth - để nghe diễn giả đang nói và sử dụng micro để dịch nội dung mình nghe được cùng lúc với diễn giả đó. Cách dịch này đảm bảo tốc độ buổi làm việc, cuộc họp hay hội thảo.

Chúng tôi không cung cấp thiết bị dịch cabin. Hồ sơ của phiên dịch viên sẽ được cung cấp khi có yêu cầu.